Persoonlijk

Gepassioneerd

Vakkundig

Privacybeleid

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor mij als trouwambtenaar van groot belang. Persoonlijke gegevens waar ik beschikking over krijg, worden zorgvuldig door mij verwerkt en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan de verwerking van persoonsgegevens stelt. Mijn gegevensverwerkingen vallen binnen de wettelijke vrijstellingsregeling en zijn derhalve niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel, gebruiken en met welk doel dat gebeurt. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-04-2021

Vastleggen en verwerking van gegevens

Ik bewaar en gebruik uitsluitend persoonsgegevens (naam, telefoonnummer, adres, email-adres) die rechtstreeks door jou zijn opgegeven in een persoonlijk gesprek, per mail, of telefoon. Ik verwerk je gegevens om te kunnen reageren op je contactverzoek, om een huwelijksceremonie te creëren, een eventuele ‘akte’ op te stellen, om te kunnen factureren en je eventueel later nog een groet te sturen. Gegevens die ik niet langer nodig heb, worden door mij verwijderd. Indien je mij identiteitsdocumenten van jezelf en/of getuigen ter beschikking hebt gesteld, zullen deze direct na de huwelijksceremonie door mij worden vernietigd.

Beveiliging van persoonsgegevens

Ik maak gebruik van veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot onder andere uw persoonsgegevens. Zo maak ik gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld tussen jou en mijn website wordt afgeschermd. Ook gebruik ik beveiligingssoftware.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer. Het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Ik maak bij het aanbieden van onze elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie zorgt ervoor dat u gedurende de sessie blijft ingelogd. Daarnaast kan ik met het cookie verschillende zoektermen van pagina’s van dewebsite combineren en daarmee het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van cookies weigeren. Het weigeren van de cookies kan echter de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad je dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring

Ik behoud mij het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het is aan te bevelen deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Vragen over deze privacyverklaring of vragen omtrent inzage, wijzigingen of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde aan mij richten per email: babs@jonquille.nl